Tutvustus

Tendering Consult OÜ on teede- ja infraehitusega seotud valdkonnas hanke- ja ehitusalast konsultatsiooni pakkuv ettevõte. Oleme valmis nõustama Teid alates ehituse planeerimisest kuni ehitaja valimiseni ja protsessi juhtimiseni.

Avalikule sektorile pakume riigihangete seaduse mõistes avatud hankemenetluse läbiviimist ja lihthanke korraldamist kuni lepingu sõlmimiseni ja riigihanke aruande esitamiseni. Vajadusel koostame tehnilise kirjelduse, hankedokumendi, hanke vormid ning juhime tähelepanu projekti vigadele või problemaatilistele kohtadele juba enne hankemenetlusega alustamist. Minimaliseerime hankemenetluse käigus tekkida võivate küsimuste arvu ja ühtlasi hankemenetluse pikkust.

Eratellijale või arendajale pakume projekti ekspertiisi optimaalseima lahenduse leidmiseks hinna ja kvaliteedi suhtes. Leiame projektile või arendusele parima hinnaga töövõtja usaldusväärsete töövõtjate seast. Hanke läbiviimisel oleme Teie konsultant tehniliste küsimuste lahendamises.

Korralikult planeeritud hankemenetlus ja tehniline lahendus on alus kiireks ja tõrgeteta lepingu sõlmimiseks. Teedeehitus on oma olemuselt materjali- ja ühtlasi ka rahaliselt mahukas. Sellest tulevalt soovitame kindlasti nõustamist. Odavaim pakkumine hankemenetluse ajal ei pruugi jääda odavaimaks ehituse ja ekspluatatsiooni ajal.

Silver Seepter
Diplomeeritud teedeinsener tase 7 ehitusjuhtimine/ehitustegevuse juhtimine